Walidacja systemów i urządzeń dla przemysłu farmaceutycznego, medycznego, kosmetycznego i spożywczego

Kwalifikacja i walidacja to kluczowe procesy w przemyśle farmaceutycznym, które mają na celu zapewnienie, że systemy, procesy i produkty spełniają określone wymagania. Kwalifikacja to proces potwierdzania, że urządzenia, systemy i procesy działają zgodnie z ich przeznaczeniem. Walidacja to dowód, że system, proces lub produkt może stale i powtarzalnie dostarczać oczekiwane wyniki. Oba procesy są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności produktów farmaceutycznych.

Badanie pod mikroskopem

Zakres naszych usług

 • opracowywanie dokumentacji kwalifikacyjnej:
  • pomoc przy redagowaniu URS,
  • główny plan walidacji VMP,
  • analiza ryzyka AR,
  • kwalifikacja projektu DQ,
  • kwalifikacja instalacyjna IQ,
  • kwalifikacja operacyjna OQ,
  • kwalifikacja procesowa PQ,
  • walidacja czyszczenia CV,
  • walidacja procesu PV,
  • walidacja systemów skomputeryzowanych.
 • kwalifikację pomieszczeń czystych (clean room) i wentylacji tj. np.
  • pomiary różnicy ciśnień,
  • pomiary cząstek,
  • integralność filtrów,
  • testy regeneracji,
  • rozkłady temperatury i wilgotności,
  • badania nawiewów i komór laminarnych,
  • testy dymne,
  • linearność strugi powietrza,
  • wydajności i krotności wymian,
  • pobieranie prób mikrobiologicznych 
 • kwalifikację urządzeń i linii produkcyjnych tj. np.
  • autoklawy, cieplarki, mieszalniki, homogenizatory, urządzenia napełniające, centra produkcyjne, tunele depirogenizacyjne, CIP, SIP, liofilizatory, komory stabilności itp.
 • pomiary temperatury, ciśnień, przepływów, przewodnictwa w instalacjach (pętlach) wody oczyszczonej i wody do iniekcji i liniach procesowych,
 • pomiary gazów sprężonych:
  • pomiar cząstek,
  • pomiar ciśnienia,
  • pomiar punktu rosy,
  • pomiar zawartości wilgoci,
  • pomiar zawartości oleju,
  • pobieranie prób mikrobiologicznych

Korzyści z naszych usług w zakresie kwalifikacji i walidacji

Korzystanie z naszych usług w zakresie kwalifikacji i walidacji przynosi wiele korzyści.

 • Zapewniamy pełną zgodność z europejskimi standardami GMP, co zwiększa zaufanie do Twojego produktu.

 • Nasze usługi pomagają zminimalizować ryzyko błędów i niezgodności, co przekłada się na większą efektywność i oszczędność kosztów.

 • Nasze doświadczenie i wiedza specjalistyczna pozwalają na skuteczne zarządzanie procesem kwalifikacji i walidacji, co pozwala skupić się na kluczowych aspektach Twojego biznesu.