Wsparcie przemysłu farmaceutycznego

Nasza oferta obejmuje usługi  kwalifikacji i walidacji, projektowania, wykonawstwa, pomiarów, konsultacji zgodnie z europejskimi i amerykańskimi standardami GMP/FDA. Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy jesteśmy w stanie dostarczyć usługę najwyższej jakości, które spełniają wszystkie wymagania regulacyjne. 
Każda z tych usług jest dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta i realizowana z najwyższą starannością. Naszym celem jest zapewnienie najwyższej jakości, która przyczyni się do poprawy efektywności i bezpieczeństwa procesów produkcyjnych naszych klientów.

Ludzie

Dostosowanie do globalnych standardów 

Wszystkie nasze usługi są zgodne ze globalnymi standardami GMP/FDA. Znajomość tych standardów i doświadczenie w ich stosowaniu pozwala nam na skuteczne dostosowanie procesów i dokumentacji naszych klientów do aktualnych wymagań. Dzięki temu firmy, które korzystają z naszych usług, mogą być pewne, że ich produkty spełniają wszystkie wymagania regulacyjne i są bezpieczne dla pacjentów i produktów. Nasze usługi pomagają firmom nie tylko spełniać, ale i przekraczać oczekiwania regulatorów.


Wykonawstwo instalacji technologicznych dla przemysłu farmaceutycznego, medycznego, kosmetycznego i spożywczego

Czytaj więcej

Plany


Spotkanie

Walidacja systemów i urządzeń dla przemysłu farmaceutycznego, medycznego, kosmetycznego i spożywczego

Czytaj więcej


Wzorcowanie czujników i pomiary temperatury, wilgotności, ciśnienia, przepływu i przewodności

Czytaj więcej

Czujniki